top of page

Virtualioji moksleivių ugdymo karjerai sistema

Virtualioji ugdymo karjerai sistema sudaryta iš keleto elementų, kurių kiekvienas atlieka savo funkcijas: sukurta svetainė, kurios paskirtis apjungti visus elementus į sistemą, VMA MOODLE naudojama mokomųjų kursų sukūrimui ir elektroninės mokymosi medžiagos pateikimui, Microsoft TEAMS – sinchroniniam ir asinchroniniam bendravimui, Microsoft OneDrive – failų saugojimui. Išbandykite sistemą ir užpildykite efektyvumo vertinimo klausimyną.

Naujas kūrinys (22).png

1-4 klasės

Naujas kūrinys (22).png

5-8 klasės

Naujas kūrinys (22).png

9-10 klasės

Naujas kūrinys (22).png

11-12 klasės

Sėkmingam sistemos naudojimui reikalingi prisijungimai prie šių programų:

Naujas kūrinys (20).png
onedrive-logo.png
Naujas kūrinys (5).jpg
bottom of page